Barmarksløyper WFS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.01.2019 15:48:01

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Fjernet tjeneste

Type: OGC:WFS

Varslingsdato: 17.01.2019

Ikrafttredelsesdato: 17.04.2019

Varselet gjelder: Tjenesten tas ned 17.04.2019 og blir erstattet av "Snøskuter- og barmarksløyper WFS". Den nye tjenesten er operativ fra 17.01.2019 og er tilgjengelig her: https://kartkatalog.geonorge.no/Metadata/snoskuter-og-barmarksloyper-wfs/11c7ad07-0da6-48df-b89f-a2f35fdece4a