Barmarksløyper WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/17/2019 3:48:01 PM

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WFS

Alert date: 17/01/2019

Effective date: 17/04/2019

The alert message: Tjenesten tas ned 17.04.2019 og blir erstattet av "Snøskuter- og barmarksløyper WFS". Den nye tjenesten er operativ fra 17.01.2019 og er tilgjengelig her: https://kartkatalog.geonorge.no/Metadata/snoskuter-og-barmarksloyper-wfs/11c7ad07-0da6-48df-b89f-a2f35fdece4a