Artsmangfold - Videoobserverte korallbunntyper WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Updated: 8/31/2021 8:21:04 AM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 31.08.2021 00:00

Effective date: 31.08.2021 00:00

The alert message: WFS-tjeneste som leverer datasettet "Artsmangfold - Videoobserverte korallbunntyper" er nå tilgjengelig.