Artsmangfold – Videoobservasjoner WFS

Status: Retired
Updated: 23.09.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 23.09.2021 16:19

Effective date: 23.09.2021 16:19

The alert message:

WFS-tjeneste som leverer datasettet "Artsmangfold - Videoobservasjoner" er nå tilgjengelig.