Artsmangfold – Svampobservasjoner per video-transekt WFS

Status: Retired
Updated: 15.10.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 15.10.2021 12:21

Effective date: 15.10.2021 12:21

The alert message:

WFS-tjeneste som leverer datasettet "Artsmangfold – Svampobservasjoner per video-transekt" er nå tilgjengelig.