artnasjonal WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 11.01.2019 10:32:28

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Endret Url

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 11.01.2019

Ikrafttredelsesdato: 25.01.2019

Varselet gjelder: Ny adresse: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/artnasjonal/MapServer/WMSServer