Species of national priority WMS

Status: Retired
Updated: 30.11.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 30.11.2021 13:59

Effective date: 28.02.2022 13:59

The alert message:

Erstattet av ny tjeneste Arter av nasjonal forvaltningsinteresse WMS2