art_prioriterte WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 29.11.2018 12:29:02

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Fjernet tjeneste

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 29.11.2018

Ikrafttredelsesdato: 01.02.2019

Varselet gjelder: Tjenesten fjernes. Bruk artnasjonal WMS i stedet