art_naturbase WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 11.01.2019 10:27:37

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Endret Url

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 11.01.2019

Ikrafttredelsesdato: 25.01.2019

Varselet gjelder: Tjenesten endrer navn til art_funksjon. Ny adresse: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/art_funksjon/MapServer/WMSServer Den gamle tjenesten vil fungere fram til 01.03.2019