Arealressurskart - FKB-AR5 - Oppdateringsbehov - WMS

Status: Retired
Updated: 20.02.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 20.02.2023 11:33

Effective date: 20.05.2023 11:33

The alert message:

Tjenesten ar5oppdateringsbehov slettes om tre måneder og vil ikke bli erstattet.