Arealressurskart - FKB-AR5 - Oppdateringsbehov - WMS

Status: Retired
Updated: 20.02.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 20.02.2023 12:10

Effective date: 20.05.2023 12:10

The alert message:

Tjenesten Arealressurskart - FKB-AR5 - Oppdateringsbehov - WMS slettes om tre måneder og vil ikke bli erstattet.
WMS'en har levert data som viser hvor det er identifisert mulig oppdateringsbehov for AR5 med hensyn til:
Oppdateringsbehov AR5
Veksthus fra FKB-bygg
Oppdateringsbehov AR5 flate
Oppdateringsbehov AR5 punkt

Ingen av disse vil bli erstattet.