Arealressurskart - FKB-AR5 - Forvaltning - WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 26.04.2017 14:05:43

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Endret URL

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 26.04.2017

Ikrafttredelsesdato: 01.09.2017

Varselet gjelder: Alle wms-tjenester som forvaltes av NIBIO endrer navn fra «skogoglandskap.no» til «nibio.no». NIBIO endrer samtidig kommunikasjonsprotokoll fra http til https. De nye adressene er lagt ut på Geonorge og NIBIOs nettsider. Produktark og presentasjonsregler endres etter hvert. De gamle tjenesteadressene legges ned 1/9-2017. Den nye adressen er: https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar5forvaltning?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities