Arealressurskart - FKB-AR5 - Forvaltning - 2 - WMS

Status: Retired
Updated: 23.02.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 23.02.2023 10:06

Effective date: 01.06.2023 10:06

The alert message:

På grunn av overgangen til FKB 5.0 vil layeret Usikre_AR5flater hente informasjonen sin fra egenskapen klassifiseringsmetode i stedet for synbarhet. I GetFeatureInfo vil Kvalitet (Synbarhet) endres til Klassifiseringsmetode, mens Kvalitet (Målemetode) vil endres til Datafangstmetode.