Arealressurskart - AR50 - WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 4/25/2017 2:16:01 PM

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 25/04/2017

Effective date: 25/04/2017

The alert message: Overgang til HTTPS og endring i URL («skogoglandskap.no» til «nibio.no»). De nye adressene er lagt ut på Geonorge og NIBIOs nettsider. De gamle wms-tjenestene på http://wms.skogoglandskap.no legges ned 1/9-2017