Arealressurskart - AR50 - WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 25.04.2017 14:16:01

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Endret URL

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 25.04.2017

Ikrafttredelsesdato: 25.04.2017

Varselet gjelder: Overgang til HTTPS og endring i URL («skogoglandskap.no» til «nibio.no»). De nye adressene er lagt ut på Geonorge og NIBIOs nettsider. De gamle wms-tjenestene på http://wms.skogoglandskap.no legges ned 1/9-2017