Arealressurskart - AR50 - WMS

Status: Retired
Updated: 25.04.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 25.04.2017 00:00

Effective date: 25.04.2017 00:00

The alert message:

Overgang til HTTPS og endring i URL («skogoglandskap.no» til «nibio.no»).
De nye adressene er lagt ut på Geonorge og NIBIOs nettsider.
De gamle wms-tjenestene på http://wms.skogoglandskap.no legges ned 1/9-2017