AR50 (Land Resource Map 1:50.000) - WFS

Status: Retired
Updated: 20.05.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WFS

Alert date: 20.05.2022 11:57

Effective date: 20.08.2022 11:57

The alert message:

AR50 er oppdatert med nye data, og dette medfører endringer i wms’en. Layeret Dyrkbar_jord er
fjernet, og ny url må benyttes for oppdaterte data:https://wfs.nibio.no/cgi-bin/ar50_2?Service=WFS&Request=GetCapabilities. Den gamle wfs’en fjernes 23. juni.