Land use

Status: Retired
Updated: 28.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 28.06.2023 09:13

Effective date: 10.07.2023 09:13

The alert message:

Datasettet vil bli distribuert etter en justert UML-modell som samtidig er endret til å følge SOSI 5.0.