Aktsomhetskart for kvikkleireskred WMS

Status: Valid
Updated: 14.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 14.03.2024 08:42

Effective date: 14.06.2024 08:42

The alert message:

NVE har utviklet et landsdekkende aktsomhetskart for kvikkleireskred som baseres på steg 1-3 i
prosedyren gitt i kapitel 3 i Kvikkleireveilederen (NVE 1/2019). Kartet viser områder med mulig
sammenhengende marin leire (NGU) som er brattere enn 1:15 i forhold til skråningsføttene, og
som kan derfor være utsatt til retrogressive skred.