Adresse REST-API

Status: Retired
Updated: 16.05.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Ny eller forbedret funksjonalitet

Type: W3C:REST

Alert date: 16.05.2022 12:33

Effective date: 16.05.2022 12:33

The alert message:

Funksjonalitet er forbedret etter innmeldte ønsker. Det er innført valgfri "fuzzy-søk", f.eks søk på Ørveveien gir treff for Øvrevegen. Adressetekst-søket er gjort presist ved at det kun gis tilslag når hele teksten (inkl. mellomrom) er lik. Det er mulig å velge referansesystem for geometrien.