Adresse REST-API

Status: Retired
Updated: 01.12.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: W3C:REST

Alert date: 01.12.2020 00:00

Effective date: 01.12.2020 00:00

The alert message:

Adresse API-et har blitt oppdatert med mulighet for å reprojisere koordinatene som returneres til angitt koordinatsystem, samt at man kan sende inn koordinater i angitt koordinatsystem ved punktsøk. Hvis ingenting angis er det fortsatt geografiske koordinater som gjelder (4258).

Adressetekst søkefeltet er rettet til å bruke AND-funksjonalitet i stedet for OR i søket.