Administrative Units WMS

Status: Retired
Updated: 30.09.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 30.09.2019 00:00

Effective date: 30.12.2019 00:00

The alert message:

Administrative enheter WMS blir erstattet av adm_enheter versjon 2 i startet av 2020 https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kartverket/administrative-enheter-wms-versjon-2/666e4559-60bf-4a1d-9e72-c43502a9a58b