Administrative Units WMS

Status: Retired
Updated: 22.12.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 22.12.2017 00:00

Effective date: 01.01.2018 00:00

The alert message:

Administrative enheter WMS (http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.adm_enheter?), sammen med Grunnkretser WMS (http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.grunnkretser), vil overta fra ABAS (http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.abas?) offisielt på 01.01.2018, men er tilgjengelig fra 22.12.2017. Tjenesten Inneholder bl.a. riksgrense, territorialgrense, fylkesgrense og kommunegrense for 2018 og 2017 data.