Administrative enheter WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.12.2017 13:52:54

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Ny tjeneste

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 22.12.2017

Ikrafttredelsesdato: 01.01.2018

Varselet gjelder: Administrative enheter WMS (http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.adm_enheter?), sammen med Grunnkretser WMS (http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.grunnkretser), vil overta fra ABAS (http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.abas?) offisielt på 01.01.2018, men er tilgjengelig fra 22.12.2017. Tjenesten Inneholder bl.a. riksgrense, territorialgrense, fylkesgrense og kommunegrense for 2018 og 2017 data.