Administrative enheter WMS

Status: Valid
Updated: 06.12.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 06.12.2023 14:33

Effective date: 01.01.2024 14:33

The alert message:

Lagene Kommuner historisk, Kommuner framtidig og Fylker historisk, Fylker framtidig blir fjernet fra tjenesten. For å bruke historiske data anbefales det å benytte Administrative enheter historisk WMS.