Administrative Units WMS

Status: Retired
Updated: 07.01.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 07.01.2020 00:00

Effective date: 01.01.2020 00:00

The alert message:

tjeneste har blitt slettet. opdatert versjon: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/administrative-enheter-wms-versjon-2/666e4559-60bf-4a1d-9e72-c43502a9a58b