Norwegian Mapping Authority

Status: Valid
Updated: 20.12.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WFS

Alert date: 20.12.2023 11:14

Effective date: 01.01.2024 11:14

The alert message:

WFS-tjenesten vil fra 01.01.2024 bli oppdatert med den nye fylkes- og kommuneinndelingen. I tillegg er alle grensetyper samlet i én objekttype "Grense" med tilhørende kodeliste for de ulike grensetypene.