Administrative enheter kommuner 2022

Status: Retired
Updated: 06.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Discontinued dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 06.01.2022 12:15

Effective date: 06.01.2022 12:15

The alert message:

Datasettet "Administrative enheter kommuner 2022" er tilgjengelig i den ordinære metadataoppføringen for "Administrative enheter kommuner": https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/041f1e6e-bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b

Datasettet med "Administrative enheter kommuner 2022" avvikles derfor.