Administrative enheter kommuner 2021

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/18/2020 12:19:24 PM

Details dataset alert

Alert type: New annual edition

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 18/12/2020

Effective date: 18/12/2020

The alert message: Datasettet er gyldig fra 1. januar 2021, og inneholder de vedtatte kommunegrensejusteringene mellom Rauma kommune-Vestnes kommune, og mellom Øystre Slidre kommune-Vestre Slidre kommune. Etter nyttår vil filene være tilgjengelige fra den ordinære oppføringen administrative enheter kommuner.