Administrative enheter kommuner 2019

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/3/2020 10:24:59 AM

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: Ikke satt

Alert date: 03/01/2020

Effective date: 03/01/2020

The alert message: Historisk versjon av administrative enheter kommuner som viser 2019-inndeling.