Administrative units counties

Status: Retired
Updated: 06.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New administrative divisions

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 06.01.2022 12:16

Effective date: 06.01.2022 12:16

The alert message:

Datasettet inneholder nå fylker med gjeldende grenser for 2022.
Fylkesinndelingen for 2021 er å finne i historiske versjoner av datasettet "Administrative enheter": https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/9bc064e3-6c34-4c3a-8421-00290052e9c0