Administrative units counties

Status: Retired
Updated: 14.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 14.12.2022 13:59

Effective date: 14.12.2022 15:00

The alert message:

1 nautisk mil og Grunnlinje er ikke lengre være en del av leveransen.
1 nautisk mil er objekttype LovVirkeområdeGrense med egenskapen soneNautisk = 1.