Administrative units counties

Status: Retired
Updated: 03.07.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New test dataset

Type: GEONORGE:OFFLINE

Alert date: 03.07.2023 14:03

Effective date: 08.08.2023 14:03

The alert message:

Testdata over fylkesinndelingen som trer i kraft 1.1.2024 blir publisert i august.