Administrative enheter fylker 2019

Status: Retired
Updated: 03.01.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Alert date: 03.01.2020 00:00

Effective date: 03.01.2020 00:00

The alert message:

Historisk versjon av administrative enheter fylker som viser 2019-inndeling.