Administrative units (ABAS) WMS

Status: Retired
Updated: 05.01.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 05.01.2018 00:00

Effective date: 05.04.2018 00:00

The alert message:

Administrative enheter ABAS WMS blir erstattet av wms.adm_enheter og wms.grunnkretser.