Administrative enheter (ABAS) WMS (utgått)

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 05.01.2018 13:36:24

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Fjernet tjenste

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 05.01.2018

Ikrafttredelsesdato: 05.04.2018

Varselet gjelder: Administrative enheter ABAS WMS blir erstattet av wms.adm_enheter og wms.grunnkretser.