Dyrkbar jord

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "Dyrkbar jord"

Submitter: Norwegian Forest and Landscape Institute

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


Dyrkbar jord

Status: Valid

Version:

Updated: 1/28/2022 3:50:34 PM

Accepted: 01/01/2015

No historical documents

No suggested documents