CLC (Corine Land Cover)

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet CLC (Corine Land Cover)

Submitter: Norwegian Forest and Landscape Institute

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


CLC (Corine Land Cover)

Status: Valid

Version:

Updated: 8/26/2016 1:00:28 PM

Accepted: 17/04/2015

No historical documents

No suggested documents