Byggeforbudssoner kraftledninger

Tegneregler for datasettet Byggeforbudssoner kraftledninger som inneholder byggeforbudssoner for Statnetts kraftledninger. Dette er arealer rundt kraftledninger som er klausulert i medhold av konsesjon etter energiloven og ekspropriasjon etter oreigningsloven eller minnelig avtale med berørte grunneiere.

Submitter: Statnett

Owner: Statnett


Byggeforbudssoner kraftledninger

Status: Valid

Version: 2

Updated: 4/29/2019 5:56:16 PM

Accepted: 05/04/2019

No historical documents

No suggested documents