Bunnsedimenter (kornstørrelse), detaljert

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (kornstørrelse) - detaljert. Viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen).

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Bunnsedimenter (kornstørrelse), detaljert

Status: Valid

Version: 20200602

Updated: 9/22/2023 9:54:08 AM

Accepted: 07/07/2020

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
november 2019
Superseded
Accepted
19/11/2019
Geological Survey of Norway
mai 2017
Superseded
Accepted
29/08/2017
Title
Owner
Version
Status
Geological Survey of Norway
april 2022
Draft