Bunnfellingsområder

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnfellingsområder. Bunnfellingsområder er naturlige forsenkninger på sjøbunnen med meget svake bunnstrømmer og fine sedimenter (silt og leire).

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Bunnfellingsområder

Status: Valid

Version: Desember 2022

Updated: 1/17/2023 1:46:45 PM

Accepted: 17/01/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
Juli 2022
Superseded
Accepted
26/07/2022

No suggested documents