Arealbruk

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Arealbruk

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway


Arealbruk

Status: Valid

Version: 20220512

Updated: 6/21/2022 11:39:57 AM

Accepted: 13/05/2022

Draft 21/06/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Statistics Norway
20171019
Superseded
Accepted
02/11/2017

No suggested documents