Kanopadler

Beskrivelse
Område egnet for kanopadling ut fra naturgitte forhold, eller område tilrettelagt for kanopadling
Tema
Friluftsliv
Pakke
Friluftsliv, idrett og beredskap