Hotell

Beskrivelse
Hotell, motell eller pensjonat som mottar overnattingsgjester og har fast/regelmessig drift
Tema
Befolkning
Pakke
Friluftsliv, idrett og beredskap