Pilegrimsleden

Beskrivelse
Logoen kan brukes, enten i de farger som er i selve logoen, eller i sort/hvit eller i gråtoner. Fargene kan ikke endres. Selve korset kan ikke snus men har en vertikal retning. Symbolet kan brukes på de av Nasjonalt pilegrimsenter godkjente leder som for tiden er disse 8: Gudbrandsdalsleden, St.Olavsleden, Østerdalsledene, Romboleden, Nordleden, Kystpilegrimsleia, Borgleden, Valldalsleden Oppdaterte ledlister, og hvor disse ledene går finns på www.pilegrimsleden.no
Tema
Friluftsliv
Pakke
Friluftsliv, idrett og beredskap