Bowling

Beskrivelse
Anlegg/hall tilrettelagt for bowling
Tema
Sport
Pakke
Friluftsliv, idrett og beredskap