Klatrer

Beskrivelse
Område egnet for klatring ut fra naturgitte forhold, elelr område tilrettelagt for klatring
Tema
Friluftsliv
Pakke
Friluftsliv, idrett og beredskap