T-bane

Beskrivelse
Stoppested for T-bane (tunnelbane)
Tema
Samferdsel
Pakke
Friluftsliv, idrett og beredskap