Hundeløype

Beskrivelse
Skiløype tilrettelagt for hundekjøring
Tema
Friluftsliv
Pakke
Friluftsliv, idrett og beredskap