Handicap parkering

Beskrivelse
Symbol for bruk til handicap parkering
Tema
Samferdsel
Pakke
Offisielt uoffisielle symboler