Toalett

Beskrivelse
Offentlgi tilgjengelig toalett av vannklosettypen
Tema
Befolkning
Pakke
Friluftsliv, idrett og beredskap