Satellittbasert posisjonsbestemmelse

Om hvordan posisjonsbestemmelse med satellitter bør utføres i kart- og oppmålingsarbeider.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Satellittbasert posisjonsbestemmelse

Status: Retired

Version: 2.1

Updated: 2/6/2024 11:18:57 AM

Accepted: 01/12/2009

Retired: 26/01/2024

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
2.1
Retired
Accepted
01/12/2009

No suggested documents