Produksjon av basis geodata

Om produksjonsmetoder, samt kvalitets- og dokumentasjonskrav for grunnleggende data i kart og kartbaser.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Produksjon av basis geodata

Status: Valid

Version: 2.0

Updated: 5/10/2023 12:50:58 PM

Accepted: 17/04/2023

Appoval text:
Godkjent av SKG

Draft 16/03/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
1.0
Superseded
Accepted
01/03/2015
Norwegian Mapping Authority
2.0
Superseded
Accepted
01/01/2009

No suggested documents