Virksomhetsstatistikk på rutenett

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Virksomhetsstatistikk på rutenett

Innsender: Kartverket

Eier: Statistisk sentralbyrå


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: 20180914

Oppdatert: 14.09.2018 10:06:24

Godkjent: 14.09.2018

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Statistisk sentralbyrå
20180914
Erstattet
Godkjent
14.09.2018

Ingen foreslåtte dokumenter