Kulturminner - Freda bygninger

Dokumentet gir presentasjonsregler for datasettet Kulturminner - Freda bygninger

Innsender: Riksantikvaren

Eier: Riksantikvaren


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: 2

Oppdatert: 22.01.2018 10:56:12

Godkjent: 22.01.2018

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Riksantikvaren
1
Erstattet
Godkjent
11.08.2015

Ingen foreslåtte dokumenter